Wat is auto inductieladen?

Auto inductieladen is het opladen van een elektrische auto met magnetische velden. De overdracht van elektrische energie van de inductielader naar het accupakket van de EV gebeurt zonder kabels. Inductieladen is daarmee draadloos laden. Dit gebeurt met hulp van twee magnetische spoelen: één onder de auto en één op – of verzonken in – de grond. Bij draadloos acculaden zet het voertuig de ontvangen wisselstroom (AC) zonder laadpaal om naar gelijkstroom (DC). Inductief, draadloos laden van een Electric Vehicle (EV) staat verder bekend onder de Engelse term Dynamic Wireless Power Transfer. Ook in Nederland spreken we van Wireless Charging bij gebruik van een inductielader, zoals voor de auto. Voor het inductieladen van een auto zijn daarnaast stekkerloos laden en laden zonder kabels toepasselijke synoniemen.

Op deze site vind je nieuws, informatie en ontwikkelingen over inductieladen. Van en over automerken, ontwikkelaars en andere, betrokken bedrijven en professionals.

*** WEBSITE TE KOOP *** Contact opnemen? Klik hier. *** WEBSITE TE KOOP ***Inductief laden van bijvoorbeeld de accu van een elektrische auto gebeurt zonder kabel, stekker of snoer. Ook buiten het laden van elektrisch aangedreven auto’s is inductieladen al een bekende mogelijkheid. Herkenbare voorbeelden voor de particulier zijn de draadloze laders voor de smartphone, waterkoker en elektrische tandenborstel. Inductieladen en inductieladers komen intussen dus ook in beeld voor elektrische voertuigen, in brede zin. Denk aan auto inductieladen en EV inductieladen voor thuis. Maar ook aan inductief laden van vrachtwagens, taxi’s, bus- en transportsystemen in het openbaar – en personenvervoer. Of aan bedrijfswagens en andere voertuigen uit het bedrijfsleven.

Auto inductieladen

Auto inductieladen is vanzelfsprekend complexer dan inductieladen van de smartphone of ander apparaat met kleinere accu en minder benodigd vermogen. Een auto inductielader vraagt méér. Het werkt, kort gezegd, met twee magnetische spoelen: één in de auto en één in het laadplatform. Deze laadelementen zijn ook voor thuis apart te koop. In het inductieve laadproces wordt onder meer energie in de vorm van wisselstroom (AC) omgezet naar gelijkstroom (DC). Lees meer bij: Hoe werkt auto inductieladen?

Auto inductielader

Nederland en andere landen bevinden zich met inductieladen van auto’s nog vooral in de fase van pilots en testen. Draadloos EV laden vereist immers véél meer stroom dan inductief laden van elektronica voor de consument. Vooral de laadsnelheid en het laadrendement van inductieladen worden uitvoerig getest, op weg naar lagere kosten en meer efficiëntie. Er zijn bij het ontwikkelen van en de proeven met economisch inductieladen van de auto diverse partijen betrokken. Zoals meerdere merken elektrische auto’s. Maar ook de overheid en energieleveranciers. Evenals leveranciers en ontwikkelaars van laadsystemen en de techniek achter het geheel stekkerloos opladen van de auto op stroom.

Auto inductieladen particulier

In eerste instantie is statisch inductieladen het meest haalbare doel. Dat wil zeggen: inductieladen op een vaste parkeerplek. Zoals thuis bij de particuliere eigenaar van een elektrisch voertuig, bij een bedrijf of bij openbare laadstations. Er zijn ook pilots van dynamisch inductieladen. Dat gaat om wegen en snelwegen die voorzien zijn van inductietechniek. Auto’s, vrachtwagens, bussen en overige elektrische voertuigen kunnen daarop tijdens het rijden opladen en bijladen. Het ontwikkelen en aanleggen van EV charging lanes (inductiewegen voor het laden van de batterij) is echter complex en kostenintensief.

Snelheid, rendement, kosten en techniek

Goedkoper en makkelijker om op de kortere termijn te realiseren is het statisch inductieladen. Zoals van een elektrische auto of ander Electric Vehicle: thuis in de garage, onder de carport of op de oprit. Of bij een bedrijf op het bedrijventerrein. En ook bijvoorbeeld bij een bushalte of taxistandplaats. Een auto inductielader kopen voor op een vaste parkeerplaats of andere plek in eigendom is sinds 2020 al mogelijk. Alles is er op gericht om de kosten van een inductielader en het inductieladen zo laag mogelijk te houden. Dat wil zeggen: zo gunstig mogelijk te laten verhouden met het te behalen EV inductie laadrendement. Aspecten als snelladen en slim laden zijn, ook bij draadloos laden van de auto, bepalende technieken.

Waarom een auto inductielader kopen?


Het inductieladen van de auto kan in de nabije toekomst mogelijk rekenen op een grote populariteit onder EV bezitters. De voordelen van een inductielader voor bij huis zijn aanmerkelijk, onder meer qua praktisch gebruiksgemak. Het opladen van de auto zonder kabel, snoer of stekker vereist geen of nauwelijks handelingen bij het laden. De elektrische auto parkeren boven de spoel – en het opladen begint. Ingebouwde parkeerhulpen en parkeerapps voor inductieladen maken het eenvoudig om het stroomvoertuig op de juiste plaats neer te zetten. Zo kunnen de magnetische krachten tussen de spoelen goed hun oplaadwerk doen. Andere voordelen van inductieladen? Draadloos en stekkerloos autoladen voorkomt ‘gedoe’ met stekkerverbindingen. En het ontbreken van laadkabels, een laadpaal (thuis) of laadpalen (openbare ruimte) zorgt voor een net straatbeeld.

EV thuis inductief laden | innovatie

Ssteeds meer OEM’s (voertuigfabrikanten) testen inductieladen én bouwen deze mogelijkheid in één van hun modellen elektrische auto’s in. Toch zijn er vooralsnog veel uitdagingen om het op grote schaal toepasbaar en efficiënt te maken. De snelheid van laden, het rendement van inductieladen en de te ontwikkelen techniek en infrastructuur spelen een voorname rol. Ook interoperabiliteit, ofwel standaardisatie, is van wezenlijk belang. Alleen zo kan auto inductieladen, en het kunnen kopen van een goede auto inductielader voor privé gebruik, welslagen.