Alternatieve EV laadopties

EV laadopties | Elektrische voertuigen inductief opladen. Wat zijn de voordelen ervan ten opzichte van andere innovatieve laadtechnieken voor elektrische voertuigen? Mogelijke concurrenten van draadloos elektrisch laden met inductietechnologie zijn met name laden met een pantograaf (niet bij personenauto’s maar bij voertuigen als een bus of zware vrachtwagen) of het onderweg wisselen van een lege voor een volle batterij. Ook waterstof tanken wordt voor auto’s mogelijk de energiezuinige realiteit. Daarnaast is het laden van een EV met laadkabel en stekker vooralsnog de norm.

EV inductieladen heeft meerdere voordelen ten opzichte van deze concurrenten / andere laadmogelijkheden. Zie ook voordelen en nadelen auto inductieladen. Een belangrijke is het optimale gebruiksgemak, hetgeen neerkomt op: parkeren = laden. Al dan niet ondersteund en verder vergemakkelijkt door parkeerhulp in de auto en instelbare, programmeerbare tools via een Inductieladen App.

Auto opladen met inductie of met stekker?

En er zijn méér EV laadopties. Het installeren van een inductielader thuis is in toenemende mate tamelijk laagdrempelig. Zeker naarmate standaardisatie van draadloos laden plaatsvindt en het aantal aanbieders van inductieladers groeit. Voor dynamisch inductieladen is het een ander verhaal: de kosten en ontwikkelingen om voor EV’s rijdend opladen op grote schaal mogelijk te maken zijn nog erg groot respectievelijk bevinden zich nog echt in een beginstadium.

Het normaliseren van het opladen met behulp van bijvoorbeeld een pantograaf daarentegen vergt waarschijnlijk minder hoge investeringen, hoewel er ook daar genoeg uitdagingen zijn. Zo moet de Electric Vehicle in kwestie, zoals stadsbus of vrachtwagen, precies de juiste afmetingen hebben, vooral qua hoogte, om de pantograaf erop aan te laten sluiten.

Nog meer EV laadopties: laden met pantograaf

Nog een voordeel van elektrisch opladen van EV’s met inductielaadtechniek ten opzichte van een laadtechniek zoals met pantograaf of met laadkabels en laadpaal, is het uitermate mooi weggewerkte geheel. Een inductielader bestaat grotendeels uit spoelen die onzichtbaar of bijna onzichtbaar zijn weggewerkt in enerzijds de auto en anderzijds op het vloeroppervlak, mogelijk zelfs verzonken daarin. Verder is er meestal alleen een bedieningspaneel zichtbaar of, in het geval van een openbare draadloze laadplek, één centrale meetkast voor meerdere EV inductielaadplekken tegelijk.