Laadrendement draadloos laden EV

Welk laadrendement behaalt auto inductieladen? Is het rendabel om een auto of ander elektrisch voertuig op te laden via inductie? Of kun je beter nog gewoon EV opladen met stekker en laadkabel? Snelheid en maximale laadcapaciteit afgezet tegen de kosten van het laden bepaalt voor het grootste deel het rendement van draadloos EV laden. Daarnaast wordt met ‘laadrendement’ de mate van stroomoverdracht en energieverlies bedoeld. Dit bepaalt uiteindelijk ook de efficiëntie van het gebruik van twee magnetische laadspoelen voor het acculaden.

Bij het laden zonder kabel gaat er altijd energie verloren. Dat is een meewegende factor. Daarnaast zijn er de initiële investeringen en eventuele andere kosten, zoals voor (het inbouwen van) de inductielader. Aan de andere kant zijn er eventueel toekomstige belasting- of subsidievoordelen voor draadloos auto opladen. Zie ook: kosten en baten auto inductieladen. Hieronder belichten we het laadrendement van draadloos laden.

Tot 93 procent laadrendement bij inductieladen

Vooropgesteld: het rendement van het laden van een elektrische auto via inductie, zal in de loop van de komende jaren toenemen. Maar omdat de energieoverdracht plaatsvindt via een magnetisch veld in de lucht, en niet letterlijk ingesnoerd via een kabel, zal er bij gebruik van een inductielader energieverlies zijn. Zonder verdere innovaties kan dat nog oplopen tot wel 20 tot 25 procent. Bij gebruik van een laadkabel is dit niet of verwaarloosbaar het geval.

Stroomverlies

Bij het stroomverlies bij EV inductieladen speelt onder meer de benodigde afstand tussen de laadspoel en de spoel aan autozijde een rol. Testen die op dit gebied al hebben plaatsgevonden zijn onder andere uitgevoerd door de TU Delft. Volgens de universiteit zijn met 20 centimeter ruimte tussen de beide inductiespoelen rendementen van minimaal 90 procent realiseerbaar. De TU Delft heeft bij een test van dynamisch draadloos laden al een rendement van 85 procent behaald. Tegelijkertijd kost het ook nog energie, oplopend tot wel 20 procent, om überhaupt het inductief opladen mogelijk te maken.

Andere voorlopige rendementsvoorbeelden zijn die van 93 procent behaald door Fraunhofer Gesellschaft, een organisatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek uit Duitsland. Autofabrikant BMW belooft dat het draadloos acculaden van zijn 530e iPerformance slechts 3,5 uur nodig heeft. Het gaat hierbij om een accu van 9.5 kWh. En een test van de gemeente Rotterdam in 2016-2017 van inductieladen in de openbare ruimte bereikte een laadrendement van 87 tot 92 procent.

Inductieladen en V2G

Een voordelige ‘bijkomstigheid’ van de techniek van laden met energieoverdracht via twee magnetische spoelen, is dat de stroom twee kanten uit kan. Daarmee is dus V2G mogelijk (Vehicle to Grid): zo kun je met het draadloos opladen van de auto stroom terug leveren aan het elektriciteitsnet.