Inductieladen in Nederland

Inductieladen in Nederland. De consument kan in Nederland al een inductielader aanschaffen. Voorwaarde is dat hij of zij een elektrische auto bezit die voorgefabriceerd is voor draadloos laden is. De inductielader voor een EV kan de consument thuis of nabij huis (laten) installeren. Buiten privé gebruik voor particulieren zijn er al meerdere initiatieven ontwikkeld. Namelijk om inductieladen in Nederland ook op parkeerplekken in de openbare ruimte breeduit toe te passen. Deze hebben vooralsnog vooral de status van testprojecten.

De techniek van het draadloos laden voor thuis is, onder andere in Nederland, nog volop in ontwikkeling. Technische en commerciële partijen, Rijksoverheid, wetenschappers en andere organisaties focussen zich op zaken als het optimaliseren van snelheid en rendement van inductief laden. Doel is om ook in de openbare ruimte draadloze laadplaatsen voor elkaar te krijgen; EV parkeerplaatsen met inductie als aanvulling op het onderweg opladen bij een laadstation. Hierbij vragen ook het ontwikkelen van de infrastructuur voor draadloos laden in Nederland en interoperabiliteit, minimaal in Europese zin, nog alle aandacht.

Brandstoffenvisie: aandacht voor inductieladen in Nederland

Nederland is één van de voortrekkers van elektrisch rijden én slim laden: elektrisch laden op een zo duurzame, efficiënte, en daarmee zo goedkope en groen mogelijke manier. Het aantal elektrische auto’s in Nederland is in 2020 zo’n xxxx. De Nederlandse overheid heeft sinds 2014 al een prominente plaats ingeruimd voor EV laden bij het opstellen van een brandstoffenvisie. Dit is een uitvloeisel van het Energieakkoord tussen overheid en betrokken organisaties om energie schoon én betaalbaar te maken. Daarbij is er, inmiddels al jarenlang, ook ruimte voor het ontplooien en stimuleren van kansrijke innovatieve laadtechnieken, waaronder elektrisch laden door middel van inductietechniek.

Services rondom inductietechniek

Steeds meer bedrijven zien kansen in het segment van inductieladen voor EV, zeker ook in Nederland. Dat varieert van het ontwikkelen van laadinfrastructuur en draadloos-laden-services tot het helpen uitvoeren van proeven en pilots van de benodigde inductietechniek voor auto’s en andere elektrische voertuigen. Ook steeds meer (internationale) autofabrikanten hebben – of werken aan – minimaal één model elektrische auto dat voorzien is van de benodigde inductietechniek. Daarnaast zijn ook op de Nederlandse markt de eerste ‘losse’ inductieladers beschikbaar voor de consument / EV-eigenaar.