Pilots en testen auto inductieladen

Auto inductieladen: hoe ver staat het ermee? Het testen van inductieladers en het ontwikkelen van inductief laden van auto’s en andere elektrische voertuigen is al jaren volop aan de gang. Zowel in Nederland als internationaal. De uiteenlopende pilots van inductieladen hebben in eerste instantie betrekking op de techniek. Daarnaast vereist het implementeren van een draadloos laadsysteem voor EV’s, voor thuis, bedrijf en in de openbare ruimte, een nauwe samenwerking tussen partijen. Denk aan energieleveranciers, autofabrikanten, gemeente, overheid, netbeheerders, leveranciers van laadsystemen en -services, financiers en wegbeheerders.

Om inductieladers en inductieladen uiteindelijk op grote schaal te kunnen toepassen, zijn bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam, de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en autoriteiten in onder meer de Verenigde Staten en Engeland (London), samen met enkele commerciële partijen en ontwikkelaars diverse pilots begonnen. Het gaat veelal om proeven met inductieladen in de openbare ruimte. Dit is ook een opmaat voor draadloos laden thuis. Inductief opladen van een auto bij huis is overigens al mogelijk: een inductielader kopen kan ook in Nederland.

Privé EV inductieladen als eerste realiseerbaar

Draadloos laden van een EV is in eerste instantie het gemakkelijkst te realiseren voor auto’s in particulier bezit; voor één auto en daarmee één type inductief laadsysteem. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaf al in een eerder stadium aan te verwachten dat inductieladen voor personenauto’s en personenvoertuigen omstreeks 2020 – 2021 mogelijk zou kunnen zijn. Draadloos opladen voor de privé bezitter van een EV, zoals met een draadloos laadstation bij de garage of oprit thuis, maar ook het stekkerloos opladen van bijvoorbeeld taxi en bus, zijn of worden de eerste concrete toepassingen.

Essentiële voorwaarden om van draadloos opladen van de auto op grote schaal een succes te maken, en zo inductief laden een voorsprong te geven op andere EV laadtechnieken, zijn interoperabiliteit, de mogelijkheid van draadloos snelladen, veiligheid, bijpassende infrastructuur, en het bereiken van een optimaal laadrendement van draadloos laden. Als eerste zijn de proeven en testen in de pilots gericht op het ontwikkelen van de inductieve laadtechniek zelf. Al met al komt Wireless Charging, thuis en onderweg, steeds dichterbij.

Draadloos EV test in Rotterdam

De gemeente Rotterdam had in 2016-2017 de wereldprimeur met een pilot van draadloos EV laden in de openbare ruimte. Belangrijke drijfveren waren en zijn een schonere lucht en het verbeteren van het milieu. Een dusdanig makkelijke manier van laden zal immers ook het elektrisch rijden an sich stimuleren. Een andere drijfveer is het willen verminderen van het grote aantal laadobjecten in de stad. Aan de pilot deden onder meer het kennisplatform voor energielaadsystemen ElaadNL en de TU Eindhoven mee.

Nissan Leaf, hier tijdens een test in Japan in 2011

Met twee voor inductieladen omgebouwde elektrische auto’s, een Nissan Leaf en Peugeot iOn, en de installatie van een draadloos laadsysteem is in deze pilot een begin gemaakt om elektrisch laden zonder kabels en laadpalen de standaard te laten zijn. Stichting ElaadNL bekeek in de test, op een speciale testparkeerplaats, ook de mogelijkheden van smart charging binnen inductief laden. De test in Rotterdam omvatte verder onder meer proeven om twee verschillende modellen auto’s draadloos te laden met één laadsysteem. Dit laatste is één van de belangrijke punten bij het bereiken van standaardisatie van inductieladen. Vind hier een verslag van de test met auto inductieladen door de gemeente Rotterdam.

Pilots auto’s, bussen, taxi’s

Een andere test met inductieladen voor elektrische voertuigen, is die met draadloos laden van stadsbussen. De provincie Utrecht bijvoorbeeld is er al mee aan de slag gegaan. Ook ‘s-Hertogenbosch heeft ervaring met het testen van draadloos laden van elektrische bussen.

Inductieladen voor auto’s wordt in 2020 zelfs al geïntroduceerd in Engeland. EV laden zonder kabels in Groot-Brittannië komt voort uit proeven met inductieladers in Londen, de Midlands en in Schotland. Het gaat om auto inductieladen op straat in woonwijken, in parkeergarages en bij taxistandplaatsen. Snoerloos laden zonder oplaadpunt gaat in Londen dus al van theorie naar praktijk. Een noodzakelijke ontwikkeling betreft niet alleen de techniek van auto’s die draadloos kunnen laden, maar vooral ook het bereiken van de vereiste infrastructuur voor de openbare draadloze laadpunten voor deze EV’s.

Inductieladen tijdens het rijden

Ook in onder meer Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Ierland, Denemarken, België, Spanje, Duitsland, Zweden en eveneens in het Nederlandse Groningen, naast de genoemde plaatsen Rotterdam, Den Bosch en Eindhoven, hebben er proeven en testen met inductieladen plaatsgevonden. In Zweden bijvoorbeeld ging het om inductieladen tijdens het rijden. Dynamisch draadloos laden van elektrische voertuigen betreft het rijdend opladen van de EV accu, op hiervoor speciaal aangelegde inductiewegen.

Het eerste elektrisch wegdek ter wereld ligt nabij Stockholm, en is sinds april 2018 openbaar toegankelijk voor elektrische auto’s. Dynamisch inductieladen zal verder in de praktijk echter langer op zich laten wachten dan statisch inductieladen. Dynamisch laden is beduidend complexer te realiseren dan thuis inductieladen of draadloos laden op een vaste plek in de openbare ruimte voor één of enkele stilstaande elektrische voertuigen.

Welke modellen auto’s kunnen inductieladen?
Ondertussen zijn er steeds meer elektrische auto’s die kunnen inductieladen. 
Klik voor de merken en modellen van elektrische personenvoertuigen die al zijn 
voorzien van (onder ander) een magnetische spoel.

De ontwikkelingen van het draadloos laden van de accu van de auto hangen voor een groot deel samen met de ontwikkeling van elektrisch rijden in het algemeen. De groei van het aantal elektrische voertuigen in Nederland neemt sinds 2011 een vlucht. Het streven van de Nederlandse overheid is dat deze duurzame manier van rijden resulteert in zo’n één miljoen EV’s – PHEV, E-REV, FEV – in ons land in 2025.

Aandeel auto’s met inductielader

Vijf jaar later, in 2030, zou het marktaandeel van elektrische voertuigen in Nederland al richting de 50 procent moeten gaan, zo becijfert de Rijksoverheid op zijn website. Met de grote groei van het aantal elektrische auto’s en andere voertuigen, zal (mits de techniek en de infrastructuur er klaar voor zijn) ook het opladen van de accu met de draadloze mogelijkheid in populariteit toenemen, zo is de verwachting. Daarbij hangt de mate van EV inductieladen mede af van andere EV laadmogelijkheden, nu en in de toekomst, zoals conductief laden en tanken met waterstof.