Draadloos laden & slim laden

Slim draadloos laden / Smart Charging voor inductieladen | Bij elektrisch rijden biedt slim laden veel voordelen. Zoals duurzaam laden en goedkoop laden, door zo efficiënt mogelijk vooral duurzame energiebronnen in te zetten. Smart Charging is daarmee ook een speerpunt bij draadloos laden via inductie. Zowel voor de consument, de overheid als commercieel gezien biedt slim laden, evengoed bij inductieladen, aantrekkelijke kansen. Het doorvoeren van EV smart charging bij draadloos laden vergt echter veel aandacht.

Wat is slim laden? Kort gezegd komt smart charging van elektrische voertuigen neer op het effectief inzetten en op elkaar afstemmen van drie elementen. Namelijk de beschikbare laadmiddelen, de beschikbare energievorm en het voertuig waarvan de accu moet worden opgeladen. Door automatisering en dataverbindingen communiceren de Electric Vehicle, het laadstation en de laadservice met elkaar. Hiermee is elk moment de best beschikbare, duurzame energiebron inzetbaar, op de juiste tijd voor de juiste EV / auto.

Smart charging bij inductieladen

De belasting van het elektriciteitsnetwerk wordt op deze manier evenredig verdeeld. De auto of het andere elektrische voertuig laadt met smart charging automatisch op. In principe op een tijd en moment waarop het elektriciteitsnet een gunstig, want laag laadtarief beschikbaar heeft. Behalve het voordeel van goedkoper EV laden, leidt dit ook tot een betrouwbaar(der) elektriciteitsnet. Met hulp van het Open Smart Charging Protocol (OSCP) kan slim laden (inter)nationaal plaatsvinden.

Onderzoek naar slim inductief laden

In hoeverre is slim laden ook mogelijk bij draadloos laden? Het antwoord is een belangrijke factor voor het welslagen van deze innovatieve vorm van auto acculaden. Smart charging is een must, waaraan ook inductieladen moet kunnen voldoen. De draadloze manier van elektrisch laden levert ook in dezen echter nog veel uitdagingen op. Is Smart Charging goed mogelijk met inductief laden? Partijen zoals eLaadNL doen er onderzoek naar.

Inductieladen bevindt zich nog in de beginfase. Daarom is inductief variabel laden in de brede zin van het woord nog lastig. Efficiëntie en snelheid van snoerloos laden vragen überhaupt nog de volle aandacht. Het ‘spelen’ met laadvermogen, laadbronnen en laadmoment in relatie tot duurzame energie vereist onder meer een centrale aansturing.

Backoffice

Onder andere eLaadNL werkt aan een back office, waaraan het inductief laadstation en het inductief laadsysteem gekoppeld zijn. Dit laatste moet uiteindelijk een variabel vermogen faciliteren. Anno 2020 is er echter überhaupt nog maar één, namelijk laag, draadloos laadvermogen beschikbaar.