EV inductieweg: auto rijdend opladen

De elektrische auto rijdend opladen? Inductieladen door te rijden op een inductieweg: er wordt aan gewerkt. Dynamisch laden is echter veel moeilijker om op grote schaal te realiseren dan statisch inductieladen. Bij het dynamisch opladen van de accu is een vergaande verandering van de infrastructuur nodig. Het vergezicht is echter ideaal. Al rijdend de EV draadloos acculaden over een elektrisch wegdek? Dat vergroot de actieradius, is kabelloos en stekkerloos, en leidt tot veel tijdswinst.

Bij dynamisch auto inductieladen werkt veel hetzelfde als bij statisch inductieladen. Dit laatst kan thuis of bij een draadloos laadstation in de openbare ruimte. De auto of ander elektrisch voertuig moet vanzelfsprekend wel de laadtechniek in huis hebben. Denk daarbij aan de aanwezigheid van een magnetische spoel onder de EV. En ook hier zijn laadpalen, kabels en stekkers niet nodig. Alleen gebeurt het dynamisch draadloos opladen niet op één vaste plek, maar op een inductiewegdek. Laden tijdens het rijden dus, zonder te hoeven stoppen.

Charging lanes voor auto rijdend opladen

Mits voldoende oplaadwegen en rijtijd, is onderweg een laadstation zoeken bij dynamisch EV laden niet meer nodig. Zeker op vakanties en tijdens andere lange reizen scheelt dit de nodige tijd. En zelfs een inductielader voor thuis is dan uiteindelijk eerder een aanvullende dan een noodzakelijke draadloze oplaadmogelijkheid. Alleen: charging lanes, zoals EV lanes worden genoemd, zijn vooralsnog vooral een vergezicht. Althans, inductiewegen zijn er al wel degelijk, maar het betreft nu nog uitzonderingen die voortkomen uit pionierswerk en pilots. Zo kan het onderweg opladen van de batterij van een EV al op een inductiewegdek in Zweden, nabij hoofdstad Stockholm. De aanleg en het organiseren van inductiewegen zijn echter complex. Technisch is het haalbaar. Maar de kosten van één compleet in de weg verzonken inductief laadsysteem kost al gauw 300.000,- tot 500.000,- euro per strekkende kilometer. Dat wijst een onderzoek van de Technische Universiteit Delft uit.

Dynamisch inductieladen

De genoemde kosten voor het aanleggen van elke kilometer aan wegdek met dynamische inductietechniek, staan overigens los van de kosten van het aanbrengen van inductietechniek in de auto / EV. De uitdagingen bij dynamisch laden die door betrokken partijen nader op haalbaarheid worden onderzocht, zijn groot. Deze uitdagingen hebben betrekking op verschillende zaken. Zoals een grootschalige inpassing in de publieke ruimte en het bereiken van overeenstemming met wegbeheerders. Ook zijn er grote hoeveelheden aan duurzame stroom benodigd – al helemaal op piekmomenten.