Bussen en OV: laden met inductie

Bussen die kunnen inductieladen: ze komen op de markt. Inductief laden van bussen in het openbaar vervoer (OV) is technisch al mogelijk. De grote uitdaging zit ‘m in het realiseren van de juiste, benodigde infrastructuur, op basis van samenwerking en afstemming tussen alle betrokken partijen, waaronder de busvervoerdiensten. Om draadloos laden van elektrische bussen in het openbaar busvervoer op termijn een duurzame standaard te laten zijn, vormen (net als bij auto inductieladen) ook factoren als interoperabiliteit en laadsnelheid enkele van de grote uitdagingen.

Wireless Charging van bussen die voorzien zijn van de benodigde laadtechniek: in deze internationale markt zijn er al verschillende fabrikanten van bussen, deels gezamenlijk, mee bezig. Denk aan de Nederlandse busfabrikant VDL, aan de Belgische busfabrikant Van Hool, aan het Engelse Wrightbus, het Engelse Alaxander Dennis, de Poolse busbouwer Solaris, en busontwikkelaar BYD uit China.

Een bus met inductiesysteem is relatief makkelijk in te bouwen. Dit komt doordat busfabrikanten op de internationale markt veelal werken met modulaire systemen. Daaronder kan dus ook een inductietechniek behoren die kan worden afgestemd op de betreffende soort inductielader.

Wireless charging stadsbussen: ook dynamisch

Draadloos laden van bussen en stadsbussen is relatief snel rendabel te maken. Dat heeft meerdere redenen. Bussen in het openbaar vervoer rijden zeer veel kilometers waardoor het businessmodel van inductieladen voor deze elektrische voertuigen sneller gunstig uitpakt. Daarnaast kunnen met één of enkele inductieve laadstations gedurende een etmaal meerdere bussen / stadsbussen gebruikmaken van deze inductielader. Investeringen in bus inductieladen krijgen ook een boost doordat duurzaam rijden en laden van OV bussen bij overheden eerder subsidie en benodigde vergunningen krijgen.

Behalve het draadloos laden van bussen bij een busstation, zijn er ook testen en pilots waarbij het kabelloos en stekkerloos opladen van elektrische bussen plaatsvindt terwijl ze rijden. Hiervoor is onder meer een inductiewegdek nodig, of uiteindelijk zelfs een netwerk van inductiewegen. Onder meer Utrecht en ‘s-Hertogenbosch hebben al de eerste ervaringen opgedaan met deze complexere inductieve laadvorm. Wat betreft het dynamisch laden van auto accu’s is ook Zweden overigens verhoudingsgewijs al vergevorderd. Zo ligt er de allereerste elektrische inductieweg, sinds 2018; vlakbij Stockholm.