EV taxi met een inductielader

Inductieladen voor taxi: draadloos laden op taxistandplaatsen is één van de eerste toepassingen van deze nieuwe vorm van elektrisch opladen. Een taxi bevindt zich regelmatig op de taxistandplaats, een vaste plek derhalve, ook voor de installatie van een inductielader. Het rendabel maken van draadloos laden van taxi’s is dichterbij omdat een taxi vaak veel meer kilometers aflegt dan een auto. Bovendien kunnen met één draadloos laadstation dagelijkse meerdere taxi’s elektrisch worden opgeladen. Dat is gunstig voor de verhouding tussen investering en rendement.

Draadloos laden van een taxi zal in eerste instantie statisch gebeuren. Dat wil zeggen: stilstaand op een inductief laadpunt. In een later stadium is dynamisch laden door middel van rijden op inductiewegen ook voor taxi’s een mogelijkheid. Een taxi rijdt immers vaak min of meer vaste routes. En een gedeelte van het wegdek, bijvoorbeeld nabij de taxihalte, zal dan een strook inductiewegdek kunnen zijn. Dit laatste is vooralsnog toekomstmuziek, al vinden er al volop testen plaats.

Inductieladen van taxi op taxistandplaats

Taxi’s hebben nog een voordeel om als één van de eerste elektrische voertuigen in aanmerking te komen voor stekkerloos laden via inductie. Namelijk het feit dat deze een vorm van openbaar vervoer zijn. Daarmee kan dit elektrisch personenvervoer mogelijk rekenen op subsidies en vergunningen van de overheid. Zoals voor het daadwerkelijk toepassen van duurzaam elektrisch laden zonder kabels, stekkers en laadpaal. In Engeland bijvoorbeeld, in hoofdstad Londen, rijden er al taxi’s die opladen via Wireless Charging.