Is inductieladen veilig?

Veiligheid | Is auto inductieladen veilig? Bij het draadloos laden van auto’s en andere elektrische voertuigen is veiligheid een must. Inductielaadsystemen met beveiliging zijn daarom één van de speerpunten van ontwikkelaars. Daarbij geeft onderzoek naar veilig Wireless Charging positieve resultaten. Bij veilig draadloos laden van de auto zijn meerdere zaken van belang. Zoals de ruimte tussen beide magnetische spoelen: deze moet vrij zijn van voorwerpen. En het laadsysteem mag alleen elektriciteit overbrengen als de auto zich daadwerkelijk boven de laadplaat bevindt.

Hoe veilig is inductieladen? Een laadsysteem voor inductieladen is beveiligd; er kan alleen overdracht van stroom plaatsvinden als het voertuig met zijn inductiespoel zich boven de grondspoel bevindt. Bij de meeste systemen stopt (het startproces van) draadloos laden automatisch als er een voorwerp tussen beide inductieplaten ligt. Denk aan een munt of schroef.

Hoe veilig is auto inductieladen?

Een automatische stop van energieoverdracht is bij inductieve laadsystemen ingebouwd. Met name voor als het voltage op de verkeerde plek – bij een persoon – terecht zou kunnen komen. Om volledig veilig inductieladen mogelijk te maken, is ook het mogelijk vrijkomen van magnetische straling een aandachtspunt. Dit is nog aan verder onderzoek onderhevig. Hetzelfde geldt voor de noodzaak om, uit oogpunt van veiligheid, de inductieplaat schoon te houden. Evenals voor bijvoorbeeld het meten van het effect van katten, muizen en andere dieren die over de grondspoel kunnen lopen.

Wat betreft de magnetische straling: deze is uiterst gering, blijkt uit onderzoek (bron). De meeteenheid hierbij is een microTesla: een miljoenste deel van een Tesla. En er is nog een andere ontwikkeling om te voorkomen dat iemand onder elektrische spanning kan komen te staan. Te weten het inbouwen van een bewegingsmelder bij de spoel onder aan de auto. Verder is nader onderzoek nodig om zeker te zijn dat personen met een pacemaker dichtbij een inductielader géén risico lopen.

Onderzoeken

Een van de onderzoeken naar veilig draadloos laden is gedaan door de TU Delft. Hieruit kwam naar voren dat bij (statisch) inductief laden de elektrische frequenties slechts 80 kHz tot 0,5 mHz zijn. Deze zijn volgens het onderzoek niet schadelijk voor personen. Ook bleek de inductieplaat een erg lage energie-inhoud te hebben zolang er alleen een EV op staat.